ประชาสัมพันธ์

- การบวนการสร้างคุณค่า / กระบวนการสนับสนุนของสำนักนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555คลิกที่นี้


- องค์ความรู้ของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการบรรยาย คลิกที่นี้

- ขอเชิญร่วมโหวต แนวคิดหลัก "Theme" งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คลิกที่นี้

- เชิญร่วมโหวตแบบสำรวจคุณธรรมในสังคมไทย ว่่าท่านต้องการเห็นสังคมไทยเป็นเช่นไร คลิกที่นี้
หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เอกสาร1 เอกสาร2

ภาพกิจกรรมสำนักนิติการ สป.

- การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลระดับสำนัก สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราคลิกดูภาพ

- กิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) ของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อูหลงรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คลิกดูภาพ

เว็บไซต์แนะนำ

UTQ Onlineสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สป.ศูนย์บริการประชาชน1579 ETVวิทยุการศึกษาGuRuOnlineศูนย์สื่อเพื่อการศึกษาคนพิการ 1อำเภอ1ทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงDataCenterศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา SchoolnetYou-learningศูนย์รวมสื่อe-office moe PhotoLibraryPowerPointกยศ.